418 equips participen en el major repte esportiu i solidari per equips