Follow us

Los Verbenas Sollidarios

Zenbakia: 
E5

Diru-bilketa

0
1500.00

Bidali SMS bat TW E5 testuarekin 28018 zenbakira

Zure taldeak 1,20 € jasoko ditu (SMSaren zenbateko osoa). Laguntzaileak: Movistar, Orange, Vodafone eta Yoigo. Informazio gehiago
more information

Taldea

E5
Liderra
Iván Gómez Gallego
Kideak
Daniel Alonso Garcia
Ruben Huerta Bosquet
Israel Laguna Garcia
Laguntza-taldea
Juan Carlos Jimenez Castro
Vicente Gomez Castro