Follow us

Waterwalk for Wukros' women

Zenbakia: 
M3

Diru-bilketa

825
1500

Bidali SMS bat TW M3 testuarekin 28018 zenbakira

Zure taldeak 1,20 € jasoko ditu (SMSaren zenbateko osoa). Laguntzaileak: Movistar, Orange, Vodafone eta Yoigo. Informazio gehiago
more information

Taldea

M3
Liderra
Sandra García Pérez
Kideak
Belen Gutierrez Rico
Mª José Alandi Tártalo
Mª Teresa Benavides Sánchez
Laguntza-taldea
Mª Gloria Maymi Ogue
Victor Hernández

Donativos

Date Name Amount Comment
06.01.2018 Anónimo 400,00€ Sort amb la nova ruta.Us estimo
30.12.2017 Anónimo 325,00€ Animo chicas...Empezamos a movernos!!
30.12.2017 Javier Gomez Martin 25,00€ Rastrillo Solidario
30.12.2017 Anónimo 20,00€ Rastrillo solidario
30.12.2017 Anónimo 10,00€ Rastrillo Solidario
30.12.2017 Anónimo 15,00€ Rastrillo Solidario
30.12.2017 Anónimo 30,00€ Rastrillo Solidario