Follow us

Waterwalk for Wukros' women

Zenbakia: 
M3

Diru-bilketa

0
1500.00

Bidali SMS bat TW M3 testuarekin 28018 zenbakira

Zure taldeak 1,20 € jasoko ditu (SMSaren zenbateko osoa). Laguntzaileak: Movistar, Orange, Vodafone eta Yoigo. Informazio gehiago
more information

Taldea

M3
Liderra
Sandra García Pérez
Kideak
Belen Gutierrez Rico
Mª José Alandi Tártalo
Mª Teresa Benavides Sánchez
Laguntza-taldea
Mª Gloria Maymi Ogue
Victor Hernández